کوچه باغ دلتنگی

اشک هایی در تنهایی

دلتنگي هايم را ديگر هيچكس نمي خواند...

عادت كرده اند...

از روزي كه رفته اي روزها ميگذرد...

ثانيه ها مي آيند و مي روند و من همچنان قاب پنججره را در آغوش گرفته ام...

كجايي...!

 

این روزها من

خدای سکوت شده ام

خفقان گرفته ام تا

آرامش اهالی دنیا

خط خطی نشود...

اینجا زمین است

اینجا زمین است رسم آدمهایش عجیب است

اینجا گم که میشوی

بجای اینکه دنبالت بگردنن

فراموشت میکندد.........

 

گاهي نميداني چه ميخواهي!!!


از خودت... از زندگيت!!!


از عشقت...!!!


دلت زندگي را نميخواهد... مرگ را هم نميخواهد...


تنها دلگيري...!!


از هيچ چيز خبري نيست...


نه رهگذري.. نه باراني...


تنها سكوت است كه تو را صدا ميزند...


حس غريبي است...


حس آشناي تنهايي... 

گاهـــــــــــــي ؛

اونقدر
دلتنگ ميشي که

فقط ميخواهي
ببينيش.....

حتـــــــــي
با کس ديگه اي


 

نگران من نباش هنوز هم ریه خسته من تاب سیگاری دگر دارد

هنوز هم به دروغی که وقت رفتنت گفتی ایمان دارم:
خیلی زود
بر خواهم گشت!!!


http://uploadtak.com/images/y6534_555599_4340925266423.jpg 

دلـتـنـگـی هــا

گـاه از جـنـسِ
اشـک انـد و گـاه از جـنـسِ بـغـض ؛

گـاه سـکـوت مـی شـونـد و
خـامـوش مـی مـانـنـد

گـاه هـ ـ ـق هـ ـ ـق مـی شـونـد و مـی بـارنـد . .

دلـتـنـگـیِ مـن بـرایِ تـو امـّـا

جـنـسِ غـریـبــی دارد . . .http://bistup.com/uploads/303629-434110263307248-1294428342-n.jpg

 
اين روزها ،
"بغض" دارم،
" گريه" دارم،
تا دلت بخواهد،
" آه" دارم ...
ولي بازيگر خوبي شده ام
" مي خندم !!
 
عاشق بودن را من يادت دادم . .

دوست داشتن را من يادت دادم . .

اما هيچوقت يادت ندادم که چگونه فراموشم کنی !

.

...
.چه کسی فراموش کردنم را یادت داد !!؟ 
بعد از رفتنت
کور می کنم چشمانم را اگر تورا بخواهند
می کشم قلبی که تو را بتپد
نفس؟!
راستی نفسی نمی ماند
بعد از رفتنت...

 
شده بعضی وقتا یهو دیگه دوستش نداشته باشی . . . ؟!!!

به خودت می گی اصلاً واسه چی دوستش دارم . . . ؟!!

مگه کیه . . . ؟

مگه واسم چیکار کرده . . . ؟

مگه چی داره که از همه بهتر باشه . . . ؟

اصلاً من که خیلی از اون بهترم . . .

...
بعد به خودت می خندی که اصلاً واسه چی اینقدر خودتو اذیت کردی . . . ؟!!

یهو، یه چیزی یادت میاد . . . !!!!!!!

یه چیز ِ خیلی کوچیک . . . یه خاطره . . . یه حرف . .. یه لبخند . . . یه نگاه . . . و بعد . .. !

همین . . . همین کافیه تا به خودت بیای و مطمئن بشی که . . .!!!!

نمی تــــــــــونی فراموشــــــش کنی...